• aparatura elektryczna niskiego napięcia
  • bezpieczniki
  • listwy, kanały, drabiny, koryta siatkowe
  • ograniczniki przepięć
  • osprzęt instalacyjny i osprzęt mieszkaniowy
  • obudowy plastikowe i metalowe
  • obudowy termoutwardzalne i złącza kablowe
  • osprzęt siłowy
  • rozdzielnie

Firmy z branży artykułów elektrotechnicznych, których jesteśmy dystrybutorem.